Thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân, tổ chức người nước ngoài?

Ngày đăng: 07/11/2018

Thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân, tổ chức người nước ngoài?

 

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau rất mong được quý luật sư giải đáp: Nếu người nước ngoài mua căn hộ chung cư hoặc nhà ở tại Việt Nam theo diện được tặng, cho thì thời hạn sở hữu là bao lâu?

Chân thành cảm ơn!

 

Trả lời:

Điểm c, Khoản 2, Điều 161 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận”.

Mặt khác,  Khoản 1, Điều 77, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân, tổ chức nước ngoài như sau:

"1. Trường hợp cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở thì việc gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở được quy định như sau:

a) Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này;

c) Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi."

Nếu chủ sở hữu không xin gia hạn thêm, không tặng cho, bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam sau khi hết thời hạn sở hữu thì theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 161 của Luật Nhà ở năm 2014, nhà ở này thuộc sở hữu Nhà nước.

Mặt khác, Điểm b, Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định: "b) Trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì bên mua, bên nhận tặng cho chỉ được sở hữu nhà ở trong thời hạn còn lại; khi hết thời hạn sở hữu còn lại mà chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này".

Chiếu theo các quy định nêu trên, đối với trường hợp người nước ngoài muốn mua căn hộ chung cư, hoặc nhà ở tại Việt Nam theo diện được tặng, cho thì kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận, thời gian sở hữu tối đa không quá 50 năm. Nếu có nhu cầu, thời hạn sở hữu nhà có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ.

 

                                                                             Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Bài viết liên quan

Ứng tuyển ngay

Kế toán
Kinh doanh
Quản Lý

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu "Nội dung, nội dung, nội dung"

Xem thêm

Đối tác tài chính

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN THÀNH

Trụ Sở Chính: Tòa nhà Khải Hoàn, số 83Bis Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028.3820.9282 ( Hỗ trợ tư vấn )

               0918.813.977 ( Hỗ trợ tư vấn )

Email: batdongsantienthanh@gmail.com

Website: www.nhadattienthanh.vn

Fanpage facebook